Uw koelinstallatie en milieuwetgeving

 

 

Als eigenaar of beheerder van een koelinstallatie wilt u op verantwoorde wijze optimaal rendement halen uit uw installatie. Daarbij moet u rekening houden met bepaalde Nederlandse regelgeving. Die regelgeving is er om verlies van koudemiddelen te voorkomen en om het energieverbruik te monitoren. Het doel is CO2 uitstoot te verminderen zodat de ozonlaag minder aangetast wordt en de aarde minder opwarmt.

 

Als koelinstallatiebeheerder of –eigenaar bent u o.a. verantwoordelijk voor:

  • Periodiek onderhoud en controle van de installatie;
  • Inschakelen van gecertificeerde / gekwalificeerde bedrijven en monteurs;
  • Documenten die bij de installatie

 

Onderhoud en controle:

Installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden door gekwalificeerde personen. Installaties moeten in elk geval minstens éénmaal per jaar preventief onderhouden worden. Dit moet vaker als de koelinstallatie groter is of een koelmiddel bevat met een hoog GWP (Global Warming Potential).

 

Gecertificeerde bedrijven / monteurs:

Alleen gecertificeerde bedrijven die gekwalificeerde monteurs in dienst hebben, mogen koeltechnische werkzaamheden of keuringen aan koelinstallaties verrichten.

 

Documenten bij installatie:

De installateur registreert alle werkzaamheden aan de installaties op zgn. werkbonnen. Deze moet u bewaren. Heeft uw installatie een inhoud waarvan het CO2-equivalent groter is dan 5 ton? Dan moet u de werkbonnen bewaren in een logboek dat bij de installatie hoort. U kunt het logboek en de werkbonnen ook digitaal bewaren. NB: deze moeten wel te allen tijde geraadpleegd kunnen worden, bijv. ook bij een storing buiten kantooruren.

U moet er voor zorgen dat de installateur of een controleur de volgende documenten per installatie kan inzien:

  • Gebruikershandleiding
  • Leveranciershandleiding
  • Werkbonnen / logboek

 

PED (Pressure Equipment Directive)

Eisen die de veiligheid van drukapparatuur waarborgen (CE-markering)

De PED stelt eisen aan het ontwerpen, installeren en inbedrijfstellen. Afhankelijk van de soort installatie moet bij inbedrijfstellen, reparatie of wijziging een PED-(her)keuring plaatsvinden.

 

F-gassen verordening

Eisen t.a.v. lekdichtheid van de koelinstallatie

De F-gassen verordening geeft aan wie onderhoud en reparaties moet uitvoeren en welke eisen aan deze personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staan de minimale onderhoudsintervallen omschreven.

Per 1-1-2015 wordt de onderhoudsinterval bepaald op basis van het CO2-equivalent. Het CO2-equivalent berekent u door de GWP (Global Warming Potential) van een koelmiddel te vermenigvuldigen met de gebruikte hoeveelheid.

 

 

Activiteitenbesluit

Veiligheidsvoorschriften voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen

In het Activiteitenbesluit zijn eisen opgenomen voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen zoals propaan). In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor de periodieke keuring. Deze gelden aanvullend op het Warenwetbesluit drukapparatuur verplichte keuringsregime. Daarnaast moeten bedrijven met koelinstallaties de keuringsrapporten en schriftelijke bewijzen van het onderhoud bewaren.

De koelinstallatie moet ten minste een maal per jaar gecontroleerd worden op veilig functioneren door een aantoonbaar competent persoon met een vakbekwaamheidscertificaat zoals bedoeld in PGS 13 (ammoniak), NPR 7600 (koolwaterstoffen) of NPR 7601 (kooldioxide).