ekende broeikasgas CO2. Het is dus belangrijk dat F-gassen niet in de lucht komen, bijvoorbeeld door een lekkage. Koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven moeten dus voorzichtig en vakkundig te werk gaan. Welke certificaten moeten zij precies hebben?

 

Omdat een verkeerde installatie grote gevolgen kan hebben, mag niet iedereen airco’s, koelinstallaties en warmtepompen installeren. Je moet daarvoor zijn gecertificeerd. Er zijn 2 soorten certificaten die bedrijven of monteurs moeten hebben:

  • BRL 100-certificaat: voor bedrijven en eenmanszaken die koel- en vriesinstallaties installeren of onderhouden;
  • BRL 200-certificaat: voor personen die koel- en vriesinstallaties installeren of onderhouden.

Voorbeelden

Het bedrijf Warmtepomp B.V. installeert  warmtepompen. Installateur Frank is in dienst bij het bedrijf, hij installeert de warmtepompen. Hoe zit het met de certificaten?

2 certificaten zijn vereist:

  • Het bedrijf Warmtepomp B.V. moet het BRL 100-certificaat hebben. 
  • Installateur Frank moet een BRL 200-certificaat hebben. Dit noemen we ook wel een opleidingscertificaat.

Een webshop verkoopt airco’s aan consumenten, maar installeert die airco’s natuurlijk niet zelf. Mag dat, of zijn hier voorwaarden aan verbonden?

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • De webshop mag alleen airco's aan consumenten verkopen als de consument aantoont dat een gecertificeerd bedrijf de airco installeert.
  • De webshop kan de installatie uitbesteden aan een gecertificeerd bedrijf. Het bedrijf moet een BRL 100-certificaat hebben en alleen monteurs met een BRL 200-certificaat mogen het installeren.

Overzicht van gecertificeerde bedrijven

Bedrijven met een BRL 100-certificaat en personen met een BRL 200-certificaat worden door de keuringsinstantie of exameninstelling geregistreerd in het Register met F-gas gecertificeerde bedrijven en personen. Via het register kunnen verkopers, consumenten en bedrijven een gecertificeerd installatiebedrijf uitkiezen. Zo weten zij zeker dat ze samenwerken met een vakkundige monteur.

De rol van de ILT

De ILT controleert of bedrijven en monteurs een geldig certificaat hebben. Als zij geen of niet het juiste certificaat hebben, kunnen zij meerdere keren een boete krijgen. Voor personen is de boete € 1.500 en voor bedrijven € 3.000.

De ILT werkt aan een veilige leefomgeving en controleert onder andere of bedrijven en monteurs zich aan de regels voor F-gassen houden. Dit om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk F-gassen in de atmosfeer terechtkomen die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Alle informatie op een rij

 

Onze BRL 100 BRL 200 Certificeringen 2
PDF – 3,6 MB 160 downloads